Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια-Αναψυκτήριο» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Μυλοπόταμο της Δ. Κ. Δράμας ιδιοκτησίας Νεοκοσμίδη Αλέξιου του Δημητρίου

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012
image_print