Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print