Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια για αντικατάσταση εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου συνολικής δαπάνης 10.964,00 € με το Φ.Π.Α. (8.841,94 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021
image_print