Τμήμα Προμηθειών

Προμήθεια κλιματιστικών μετά των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Μικροχωρίου.

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023
image_print