Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PROTERGIA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
image_print