Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print