Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής, για την αξιολόγηση & επιλογή αναδόχου για τον «Σχεδιασμό Οπτικής ταυτότητας» του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
image_print