Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ Π/Σ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
image_print