Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της από 21-11-2016 της Προγραμματικής Σύμβασης, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έρευνα του εφικτού ανάπτυξης αποτελεσματικών πολιτικών κινητοποίησης των αστικών κοινωνιών απέναντι στις σημερινές προκλήσεις ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. Ερευνητική συνεργασία ΕΜΠ και δήμου Δράμας για δοκιμαστικές εφαρμογές»

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print