Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Δράμας με την ιδιότητα του δημοσιογράφου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
image_print