Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 32ης/24-11-2023 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ