Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 33ης/1-12-2023 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ