Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας “My Health-my right”-“Η Υγεία μου, δικαίωμα μου”

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024
image_print
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

My Healthmy right“-“Η Υγεία μου, δικαίωμα μου”

 

 

Το Τμήμα Προστασίας  και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας – ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δράμας, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Δράμας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, 07-04-2024, και της Παγκόσμιας Ημέρας ΡΟΜΑ, 08-04-2024, πραγματοποίησαν εκδήλωση ενημέρωσης και πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου στους οικισμούς των ΡΟΜΑ Αμπελοκήπων και Φιλίππου στο Δήμο Δράμας, στις 09-04-2024. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διενεργήθηκαν από τους επαγγελματίες υγείας των ανωτέρω τμημάτων, μετρήσεις χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, σακχάρου, λήψη αρτηριακής πίεσης και οξυμετρία. Δόθηκαν οδηγίες και έγιναν οι αντίστοιχες παραπομπές όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Το φετινό σύνθημα του Π.Ο.Υ “My Health-my right”-“Η Υγεία μου, δικαίωμα μου” επιλέχθηκε για να υπερασπιστεί το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και πληροφορίες, καθώς και σε ασφαλές πόσιμο νερό, καθαρό αέρα, ποιοτική διατροφή, ποιοτική στέγαση, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και περιβάλλοντος καθώς και στην ελευθερία από τις διακρίσεις.

 

Από το τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας/ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ