Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η/10-5-2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ