Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η/10-6-2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ