Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών μυοκτονίας κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου για το χρονικό διάστημα από Μάιο ως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους 2024 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 19132/24-5-2024 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου και το τεύχος της αρ. 5/2024 μελέτης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19145_Σ.6040_24-05-24_ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ MEΛΕΤΗ_ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ