ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΩΝ (ΚΑΜΕΡΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2023-2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ