Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2024

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
image_print