Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων.

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2023
image_print