Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Καλού Αγρού.

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023
image_print