1

19η/11-09-2020 Πρόσκληση Κατεπείγουσας Δια Τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ