4ο Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων Κατάρτισης

4ο Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων Κατάρτισης – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ , ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 14 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ”

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το πρακτικό