Ανακοίνωση εργασιών συντήρησης στην οδό Ευξείνου Πόντου

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης στην οδό Ευξείνου Πόντου στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση Εθνικού Δικτύου».
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εκ περιτροπής.
Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών για την μικρή ταλαιπωρία.