1

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τα κενά που θα προκύψουν σε θέσεις καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2014-2015. Αιτήσεις μέχρι 15-07-2014 στο γραφείο 212 του Δημαρχείου.

Κατεβάστε την Αίτηση

Κατεβάστε την Ανακοίνωση