Ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας για την για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) με ανάθεση ύστερα από διαπραγμάτευση.

Διαβάστε την Ανακοίνωση