1

Ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης) με ανάθεση ύστερα από διαπραγμάτευση.

Διαβάστε την Ανακοίνωση