1

Ανακοίνωση ζώα συντροφιάς

Έχει διαπιστωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός ιδιόκτητων σκύλων περιφέρονται χωρίς επιτήρηση εντός του Δήμου Δράμας. Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε τους συνδημότες μας ότι σε περίπτωση που κατά την περισυλλογή σκύλου διαπιστωθεί ότι αυτός φέρει ηλεκτρονική σήμανση, θα επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη η διοικητική κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ν.4039/2012. Η παράβαση αφορά στην παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου/κατόχου/συνοδού/φύλακα (Άρθρο 5, παρ.2 και 3 του Ν. 4039/2012) και το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο είναι 300 ευρώ. Σε περίπτωση που ο σκύλος δεν φέρει ηλεκτρονική σήμανση, θα εφαρμόζονται όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Από το Γραφείο Τύπου