1

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 24-06-2019 και ώρα 08:00 στον 2ο όροφο του Δημαρχείου και στο γραφείο 203 θα διενεργηθεί επαναληπτική δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρ. 221 του Ν.4412/2016, διότι ο Πρόεδρος της επιτροπής που κληρώθηκε απώλεσε την ιδιότητά του.

Ενημερώνουμε εκ νέου ότι ο Δήμος Δράμας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 257.177,42  (χωρίς ΦΠΑ) .