1

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD),  με την παρακάτω ειδικότητα και θέση:

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ Ψυχολόγων 1 για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 1 για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ή ΤΕ Διατροφολόγος 1 για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ Οικονομολόγος-Διοικητικός 1 για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 1 για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ Θεατρολόγος 1 για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

Κατεβάστε την Αίτηση