1

Ανακοίνωση ΣΟΧ για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την ανακοίνωση

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το παράρτημα για την πρόσληψη

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Αίτηση