ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι υποψήφιοι των 9 θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ/ΥΕ να ανατρέξουν στο παρακάτω παράρτημα (α) για το πώς θα υποβάλουν την αίτηση τους (β).

α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

β) Αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

γ) η ανακοίνωση για την οκτάμηνη (8) σύμβαση ΣΟΧ2/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2.2023 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Η προθεσμία υποβολών υπολογίζεται ημερολογιακά δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης και μέχρι τη Δευτέρα 03-07-2023