Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας

Ακόμη ένα έργο που εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας έλαβε έγκριση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για υλοποίηση. Ο λόγος για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισμού 395.000,00€. Η πράξη αφορά στην ψηφιοποίηση του σύνολου των πολιτιστικών μνημείων και στοιχείων της περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Δράμας και θα έχει ως στόχο την ενοποίηση των πολιτιστικών πόρων.

Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν ψηφιακές υποδομές, περιεχόμενο και υπηρεσίες οι οποίες θα εξυπηρετούν και θα πληροφορούν το κοινό (κατοίκους και επισκέπτες) για πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και γαστρονομικά στοιχεία με ψυχαγωγικό, συμμετοχικό και διαδραστικό τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να αναρτά υλικό πολυμεσικού περιεχομένου σχετικό με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Η δημιουργία του Ψηφιακού Συστήματος θα βασιστεί σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες θα παρουσιάσουν αυθεντικά στοιχεία της τοπικής ιστορίας της περιοχής που θα πλαισιώνονται με υλικό και τεκμήρια αλλά και με πληθώρα ιστορικής πληροφορίας, στόχος της οποίας είναι η “προσωποποίηση” της ιστορίας της περιοχής μέσω της ενοποίησης των βασικών πολιτιστικών πόρων.

Η τεχνολογία που θα  χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) η οποία είναι ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο στο χώρο της εικονικής ή ιδεατής πραγματικότητας (virtual reality). Τα πληροφοριακά στοιχεία θα χωρίζονται στις παρακάτω λειτουργικές ενότητες:

  1. Ανασχεδιασμός και Ενοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος,
  2. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας “click από το παρελθόν”,
  3. Εφαρμογή Ξενάγησης “Ask a local”,
  4. Οπτικοακουστική περιήγηση “Δραμα – τοποιόντας”,
  5. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας “Συναντήσεις”,
  6. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας “Μνημείων Φωνές”,
  7. Εφαρμογή Projection Mapping,
  8. Μορφές της πόλης – Εφαρμογή Ολογραφικών Μορφών,
  9. Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων,
  10. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού Βιωματικών Εξερευνήσεων..

Από το Γραφείο Τύπου