Απαγόρευση Κυκλοφορίας Οχημάτων

ΑΔΕΙΑ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπ’ όψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ),

β)Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ».

Εκδίδουμε

άδεια διαποπής κυκλοφορίας όλων των οχημάτων

  • στις οδούς Παπαδιαμάντη, Σούτσου, Θεοτοκοπούλου και Καραϊσκάκη (στο τμήμα από την οδό Θεοτοκοπούλου μέχρι την οδό 19ης Μαΐου) από την Παρασκευή 12 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023
  • στην οδό 19ης Μαΐου από τη διαστάυρωση με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου μέχρι την οδό Καραϊσκάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Κυριακή 14 Μαΐου μέχρι και την Τρίτη 16 Μαΐου 2023
  • στις οδούς Καραϊσκάκη (στο τμήμα από την οδό 19ης Μαΐου μέχρι την οδό Κύπρου), Κύπρου, Κολοκοτρώνη, Βίτσι και Παρμενίδη από την Δευτέρα 15 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.

άδεια αλλαγής μονοδρόμησης

  • για την οδό Αγ. Βαρβάρας από το ύψος της Δημοτικής βιβλιοθήκης μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Αμύντα, με κατεύθυνση προς την Αμύντα, από την Παρασκευή 12 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και
  • για την οδό Γ. Σταύρου από τη διασταύρωση με την οδό Κύπρου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό 19ης Μαΐου, με κατεύθυνση προς την οδό Θ. Αθανασιάδη από τη Δευτέρα 15 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.

Η παρούσα άδεια προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ και ιδιαίτερα του άρθρου 9, με τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου του έργου.

 Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καψημάλης Ιωάννης