Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση ασκήσεως αγωγής απόδοσης χρήσεως μισθίου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων και αποζημιώσεως χρήσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, στρεφομένης κατά των : (1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Αγίας Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου -και- (2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου Δράμας.
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩ9Μ-ΡΤΛ 17/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 35_oe_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΙΨΒΩ9Μ-Χ5Ν 17/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 10_oe_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
«Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2014»
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩ9Μ-ΜΒΩ 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 7_oe_2014 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Νομική στήριξη υπαλλήλου
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΩ9Μ-ΜΣΛ 04/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 337_oe_2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Παραίτηση από, δια κατατεθεισών προτάσεων ασκηθείσα, ανταίτηση του Δήμου Δράμας σε δίκη περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης – Πράξη τακτοποίησης προσκύρωσης και αναλογισμού 12/2000 ( Μεσσίνης Νικόλαος ,Μεσσίνη Μαρία
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩ9Μ-ΘΑ1 27/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 183_oe_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Παραίτηση του Δήμου Δράμας από δικόγραφο ασκηθέντος ενδίκου μέσου
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩ9Μ-Λ39 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 140_oe_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη ενώπιον του Πταισματοδικείου Δράμας
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΕΔΘΩ9Μ-ΡΧΧ 08/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 67_oe_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Άσκηση μισθωτικής αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΕΔΘΩ9Μ-4ΟΜ 08/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 65_oe_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση ασκήσεως αιτήσεως αναστολής του άρθρου 152 του Ν.3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ», ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή Πρωτοδίκη κ. Ε. Μερκούρη.
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΕΔΘΩ9Μ-Ι1Δ 08/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 64_oe_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
«Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2013»
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΕΔΘΩ9Μ-ΩΥΜ 08/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 62_oe_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση ασκήσεως ανακοπής του άρθρου 152 του Ν.3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ», ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας.
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩ9Μ-ΖΓΒ 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 63_oe_2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΦΕΥ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 363_oe_2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Β4ΜΓΩ9Μ-ΙΨΚ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 363_oe_2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Β4ΒΒΩ9Μ-4ΗΨ 29/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 63 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ