1

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κελυφών των δύο κτιρίων που βρίσκονται επί της οδού Σολωμού 15Α και Σολωμού 17 στον ιστορικό τόπο της Δράμας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ