1

΄Εγκριση εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου ΤΚ Κουδουνίων με απευθείας συμφωνία