΄Εγκριση της 04/2020 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κοπή ενός δένδρου, είδους Laurus nobilis (κοινή ονομασία: Δάφνη Απόλλωνος) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας, επί της οδού Τροίας 4 & Παλαιολόγου

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020
image_print