Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

1.Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής genesis ενιαία οικονομική διαχείριση, 2. Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής genesis web services ΥΠΕΣ, 3. Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής genesis μητρώο δεσμεύσεων, 4. Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής ειδοποιήσεις χρεών – ηλεκτρονικές υπηρεσίες genesis έτους 2021, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
image_print