1. το domain modd.gr ανανέωση της φιλοξενίας χώρου domain με προσθήκη LiteSpeed hosting service, ανανέωση της κατοχύρωσης ονόματος χώρου, αγορά υπηρεσίας cloud backup και ανανέωσης των SSL Certificates & 2. το domain disma.gr ανανέωση της φιλοξενίας χώρου domain με προσθήκη LiteSpeed hosting service, ανανέωση της κατοχύρωσης ονόματος χώρου, αγορά υπηρεσίας cloud backup και ανανέωσης των SSL Certificates