Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

1η Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΝΠΔΔ Δήμου Δράμας οικ. έτους 2019

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019
image_print