233/2011 ΑΔΣ με θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής Αγωγής του Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τμημάτων Ένταξης» στο πλαίσιο της 59ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜΘ»