Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ 1-6-2020 ΕΩΣ 30-6-2020

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print