Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023
image_print