1

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Αγ. Σοφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020