Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Αμύντα 13, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4795/2021

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print