1

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Αιγαίου 4 (Ο.Τ. 97), Δράμα