Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Γ. Σταύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
image_print