1

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Ναυαρίνου 14, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4795/2021