Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της οδού Μ. Λιτίτσης Νικοδήμου 9 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print