Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Αμύντα 66, Δράμα(Δρίνη Γεωργίας)

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print